Не правете това: как да не се отървете от шофьорска книжка

Нарушаването на правилата за обръщане на пътя може да доведе до лишаване на шофьора от правото да шофира.

Това е написано от адвоката по пътищата във Facebook.

Точка 10.7. Правилата за движение предвиждат 6 случая, при които се забранява завоят, а именно:

1) на железопътните прелези;

2) върху мостове, надлези, надлези и под тях;

3) в тунели;

4) ако пътят е по-малък от 100 m, поне в една посока;

5) на пешеходни пътеки и на по-малко от 10 м от тях от двете страни, освен в случай на разрешен завой на кръстопътя;

6) по магистрали, както и по пътища за автомобили, с изключение на кръстовища и места, отбелязани с пътни знаци 5.26 или 5.27.

Нарушаването на тези изисквания относно забраната за обръщане се счита за административно нарушение, за което е предвидена административна отговорност.

Ако тези нарушения причинени щети на превозни средства, пътни съоръжения или друга собственост, тези действия предвиждат отговорност под формата на глоба от 340 UAH. или подобряване на правото на управление с превозни средства за период от шест месеца до една година.