Стана известно колко държавата ще спечели за нарушенията на автомагистрала PDA

"За първата година (може би 2 години), функционирането на тази система [автоматично определяне на пътнотранспортни нарушения] ще бъдат върнати на бюджета чрез събиране на глоби на бюджета 600 милиона UAH," - каза в програмата Киев LIVE. Резултатите от "Киев " телевизионен канал Леонид Антония, член на "Киев екип" заместник-група.

"За един инвеститор това е много интересен проект. Това означава, че не трябва да харчим 600 милиона лея и от местния бюджет, но ще привлечем инвеститори и те ще върнат инвестициите си, като администрират тази система ", каза той.

Припомнете си, че на редовното заседание на Постоянния комитет на Киев Общинския съвет по транспорт, комуникации и реклама, депутатите постигнаха съгласие по проект за решение, че въвеждането на система за определяне на нарушения на правилата на път автоматично финансирани от частни инвестиции, размерът на инвестицията трябва да бъде 24 милиона щатски долара, и възвръщаемост и продължителност на проекта - 17 години.