Народните депутати решиха да променят болгарските пътища

Парламентът регистрира проектозакон 9124 за изменение на член 8 от Закона за пътищата, който предвижда промени в класификацията на пътищата с общо предназначение от държавно значение и местно значение, като се позовава на интернет страницата на Върховната Рада, съобщава UNN .

Както се посочва в обяснителния меморандум, проектът на закона има за цел да приведе системата на публичната администрация на общи пътища в съответствие със съвременните пазарни конкурентни условия и да предостави допълнителни правомощия на органите на местното самоуправление по отношение на управлението на общи пътища от общо предназначение чрез изменения на член 8 от Закона на Болгарайна " На пътищата "като част от определението за нова класификация на общите пътища ТА.

"Изменения на член 8 от Закона на Болгарайна" На пътищата "във връзка с класификацията на пътища с общо предназначение от значение за държавата и местно значение за по-нататъшно прехвърляне на приблизително 14 хиляди км териториални пътища с общо предназначение от държавно значение за пътища с местно значение и предоставяне на статут на регионални пътища останалите 8 хиляди км на териториални пътища ", - авторите на законопроекта бележка.